HaiAuViet hỗ trợ các hình thức thanh toán sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD).

2. Thanh toán bằng chuyển khoản.

Sau khi đặt hàng Bạn thực hiện chuyển khoản với các thông tin sau:

Tên tài khoản: HUỲNH THANH NHÂN

Số tài khoản: 060150376753

Tại Ngân hàng: SACOMBANK GÒ VẤP

Nội dung: Thanh toan don hang ###### (với ###### là mã số đơn hàng của Bạn).